Запишете се за нашия бюлетин!
регистрация на търговска марка и промишлен дизайн

Безвъзмездна финансова помощ при регистрация на търговска марка, патент и промишлен дизай

В началото на тази година се отвори нов прозорец по програмата Ideas Powered for Business за финансиране на малките и средни предприятия /МСП/ в областта на индустриалната собственост. Новият прозорец обхваща периода от 22 януари 2024 г. до 6 декември 2024 г. Целта на програмата е да се осигури по-голям достъп на предприятията до средствата за защита на тяхната индустриална собственост. С тази финансова помощ можете да регистрирате търговска марка в България или ЕС със значително по-малко разходи.

Помощта се изразява във възстановяване на 75% от заплатената такса за регистрация на търговска марка или дизайн на територията на България или ЕС. Това дава възможност на малките и средни предприятия да предприемат действия по защитата на своите марки и дизайни при преференциални условия.

Помощта ще се предоставя до изчерпване на бюджета, поради което не е препоръчително да се чака до края на периода, тъй като средствата може и да са изчерпани към този момент. Също така не е сигурно дали програмата ще бъде продължена за през следващата календарна година.

Ако по някаква причина до сега сте отлагали да предприемете такива действия, то сега е най-удобният момент за това.

Разберете подбробности във връзка с допустимите кандидати, срокове, условия и процедура по-долу.

1. Кой може да кандидатства?

Програмата е насочена към малките и средни предприятия /МСП/, установени на територията на ЕС. Малки и средни предприятия са тези, които имат по-малко от 250 служителя и годишен оборот под 97 500 000лв. и/или стойност на активите до 84 000 000лв.

От финансовата помощ вече могат да се възползват и самоосигуряващи се лица.

2. За какви услуги се предлага програмата?

Програмата предвижда процедура за възстановяване на заплатени такси за следните услуги:

заявяване за регистрация на търговски марки, патенти и промишлени дизайни – тук е предвидено възстановяване на 75 % от размера на основната такса за съответната услуга. Така обикновената такса за регистрация на търговска марка в България е в размер на 520 лв. и обхваща заявяване на до три класа стоки/услуги за съответната марка. Ако се възползвате от финансовата помощ, след заявяване на марката и заплащане на държавната такса ще Ви бъдат възстановени 390лв. Едно предприятие може да се възползва от тази финансова подкрепа повече от веднъж, но до максимално допустия общ размер от 1 000 евро.

предварителна диагностика на индустриалната собственост на предприятието (IP Scan) – за тази услуга е предвидено възстановяване на 90% от размера на цената и максимум до 450 евро от нея. Не всички държави-членки предоставят тази услуга, но България е една от малкото такива. Услугата се изразява с изготвяне на доклад от вътрешен екперт по индустриална собственост, с който се дава становище по възможностите за защита на идустриалната собственост на МСП и насоки, които то може да следва. Цената за тази услуга се определя за всеки конкретен случай след съгласуване със съответния експерт.

3. Кога може да се кандидатства?

Заявление за предоставяне на финансиране за регистрация на търговски марки, патентни и промишлени дизайни могат да се подават през целия период от 22 януари 2024 г. до 6 декември 2024 г.

Финансиране се предоставя по реда на постъпване на заявленията и до изчерпване на отпуснатия бюджет, което е възможно да се случи и преди края на обявения период на програмата.

4. Процедура

Производството започва с подаване на искане за използване на финансовата помощ, към което се прилага удостоверение за банкова сметка и удостоверение за регистрация по ДДС или за актуално състояние от Търговския регистър или от Регистър Булстат.

Искането се разглежда от EUIPO – Служба на ЕС за интелектуална собственост и при наличие на предпоставките за отпускане на помощта се взема решение, с което искането се уважава.

След като бъде получено одобрително решение заявителят следва да инициира съответната услуга, за която е получил решение (например да се подаде заявление за регистрация на марка). Държавната такса за съответната услуга следва да бъде заплатена от заявителя в пълен размер.

След заплащане на услугата се подава искане за възстановяване на съответната част от таксата към фонда в двумесечен срок от датата на решението за отпускане на финансовата помощ.

Самите средства, представляващи 75% от заплатената от Вас държавна такса, се превеждат от фонда по посочената банкова сметка в рамките на един месец.

 

Ако искате да се възползвате от помощта и да регистрирате своята марка със 75% по-ниска държавна такса, не се колебайте. Ние можем да Ви помогнем да преминете през този път безпрепятствено и сигурно като

проучим възможността Вашето предприятие да кандидатства,

попълним и заявим искането за помощта вместо Вас,

заявим и придвижим цялото производство по регистрация на съответния обект пред съответната служба.

Може да получите от нас съдействие и само за някои от горните етапи на процеса.

адвокат  Виктория Досева

Статията не представлява правно становище. Тя е изготвена абстрактно и не е съобразена с конкретиката на Вашия случай. Поради това не предприемайте правни действия въз основа на нея, а се консултирайте с адвокат.

За да не рискувате получаването на помощ и защита на Вашата индустриална собственост, е необходима предварителна и сериозна подготовка, както и запознаване с тънкостите на процедурата. Ние можем да Ви спестим времето и усилията за това като Ви окажем пълно съдействие при нейното извършване, за сте сигурни в крайните резултати.

Ако имате нужда от съдействие, не се колебайте да ни потърсите.

Най-добрата защита е навременната защита.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.