предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот

ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ

Движеща сила на гражданския и търговския оборот са сделките. Открай време хората разменят благата, които притежават срещу тези, от които имат нужда.

Неизбежно е участието на всеки един от нас в обвързаността от различни правни сделки. Понякога това се слючва неосъзнато и без каквито и да било последици освен задоволяването на определена нужда. Друг път обаче попадането в договорни отношения е съвсем съзнателно и целенасочено.

Факт е обаче, че всяка една сделка рефлектира върху правната сфера на страните по нея. Затова е важно да бъде обезпечена защитата на нашите права – без значение дали се отнася до дребни сделки между физически лица или до значителни по стойност търговски сделки.

За да бъдат защитени правата Ви преди, по време или след възникване на обвързващата сила на един договор, обърнете се към специалист.

Адвокатска кантора “Досева” предоставя най-общо следните услуги в областта:

Не се колебайте да се обърнете за съвет. На разположение за Вас са формите за запитване и онлайн консултации. Може да се свържете с нас и на телефоните за контакт.

НАПРАВИ БЕЗПЛАТНО ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

НАПРАВИ БЕЗПЛАТНО ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.

НАПРАВИ БЕЗПЛАТНО ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.