недвижими имоти и строителство

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И СТРОИТЕЛСТВО

Инвестицията в недвижими имоти по необходимост е една от най-скъпите. Дали става въпрос за покупко-продажба на собствено жилище или за сделка с цел инвестиция, винаги следва да подхождате с внимание.

Рисковете, които съществуват при сделките с недвижими имоти могат до доведат до сериозни материални загуби. Тези рискове могат да се предотварят, ако преди предриемане на действия по покупка или продажба на имот се консултирате със специалист.

Същото важи и за съдебните производства по отношение на недвижими имоти – неправилното поведение в делото, е предпоставка за неговия неблагоприятен изход.

Услугите, които Адвокатска кантора “Досева” предлага в областта на недвижимите имоти и строителство най-общо обхващат следното:

Не се колебайте да се обърнете за съвет. На разположение за Вас са формите за запитване и онлайн консултации. Може да се свържете с нас и на телефоните за контакт.

НАПРАВИ БЕЗПЛАТНО ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

НАПРАВИ БЕЗПЛАТНО ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.

НАПРАВИ БЕЗПЛАТНО ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.