събиране на вземания

СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

Събиране на вземанията е услуга, която се прилага при неизпълнение на задължения от страна на физически лица и фирми.

Събирането може да се осъществи извънсъдебно чрез преговори с длъжника за доброволно изпълнение на задължението. Доброволното уреждане на дълга е предпочитан способ, защото по този начин се спестяват разходите, които иначе трябва да се направят за съдебно събиране на вземането.

Когато става въпрос за съдебно събиране на задължението, следва да се установи дали вземането е спорно или не.

Едно вземане е безспорно, когато то е установено с влязло в сила съдебно решение. Въз основа на него се издава изпълнителен лист и се образува изпълнително дело за принудително събиране на задължението.

Когато вземането не е безспорно, то следва по реда на заповедно или на исково производство съществуването му да се установи по задължителен за страните начин. След което отново се стига до набавяне на изпълнителен лист, въз основа на който се образува изпълнително дело.

Адвокатска кантора “Досева” може да предложи следните услуги в областта:

Не се колебайте да се обърнете за съвет. На разположение за Вас за формите за запитване и онлайн консултации. Може да се свържете с нас и на телефоните за контакт.

НАПРАВИ БЕЗПЛАТНО ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

НАПРАВИ БЕЗПЛАТНО ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.

НАПРАВИ БЕЗПЛАТНО ЗАПИТВАНЕ

Попълнете формата за запитване и изпратете въпроса си към нас. В рамките на три работни дни ще Ви бъде върнат отговор на посочения от Вас имейл.

Отговорите на запитвания не представляват правни съвети и становища. Ако искате да получите правно становище съобразено конкретно с Вашия случай попълнете формата за онлайн консултация или се свържете с нас на посочените телефон и имейл.

Адвокатска кантора “Досева” си запазва правото да не отговаря на запитвания, извън областта на компетентост на адвоката.