СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И СТРОИТЕЛСТВО

 Инвестицията в недвижими имоти по необходимост е една от най-скъпите.

ТЪРГОВСКО И ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО

Предоставяме пълно правно обслужване в областта на търговското право.

ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ

 Все повече търговския живот се прехвърля в онлайн пространството, обслужвайки …

ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ

Движещата сила на гражданския и търговски оборот са сделките.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 Правото на интелектуална собственост осигурява защита на авторското право върху …

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

По необходимост или по желание, повечето на нас попадат в отношения със застраховател.

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

Семейното и наследственото право са специфични области …

ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Осигуряваме процесуално представителство по всички видове дела в практукуваните..

СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

Предоставяме съдействие при принудително събиране на вземания и при доброовлно уреждане на спорове.