придобиване на имот по давност

Не са рядкост хипотезите, при които едно лице стопанисва определен имот без да разполага с документи, които да го легитимират като собственик. С настоящата статия ще разберете при какви условия може да придобиете имот по давност, как се издава констативен нотариален акт за собственост на това основание и други важни подробности,  за които трябва да внимавате в този процес.