Създаването на неправителствена организация изисква спазването на строга процедура и правила, които са различни за отделните видове организации. Основните такива са сдруженията и фондациите. Аспект на статията ще бъдат ключовите моменти при учредяване и регистрация на фондация, както и с какво се различава тя от сдруженията.