В основаната на електронната търговия стоят продажбите на стоки и услуги. За да има продажба, обаче, трябва да има договор. Спецификата на средата, в която се сключват те, доведе до необходимостта от специална законова регламентация. В какво се изразяват особените изисквания на закона? Вижте по-долу.

Стартирането на онлайн бизнес стъпва на изискванията за извършване на търговска дейност чрез физически търговски обекти. Всички тези правила се прилагат и по отношение на електронните магазини. Онлайн търговията, обаче, налага и съобразяването на някои допълнителни изисквания. Част от тях ще разгледаме в настоящата статия, а друга /свързана вече с осъществяването на дейността на електронните магазини/ ще бъде предмет на отделна статия.