Стартирането на онлайн бизнес стъпва на изискванията за извършване на търговска дейност чрез физически търговски обекти. Всички тези правила се прилагат и по отношение на електронните магазини. Онлайн търговията, обаче, налага и съобразяването на някои допълнителни изисквания. Част от тях ще разгледаме в настоящата статия, а друга /свързана вече с осъществяването на дейността на електронните магазини/ ще бъде предмет на отделна статия.