регистрация на търговска марка и промишлен дизайн

В началото на тази година се отвори нов прозорец по програмата Ideas Powered for Business за финансиране на малките и средни предприятия /МСП/ в областта на индустриалната собственост. Новият прозорец обхваща периода от 22 януари 2024 г. до 6 декември 2024 г. Целта на програмата е да се осигури по-голям достъп на предприятията до средствата за защита на тяхната индустриална собственост. С тази финансова помощ можете да регистрирате търговска марка в България или ЕС със значително по-малко разходи.