регистрация на търговска марка и промишлен дизайн

На 11.01.2021г. стартира програмата Ideas Powered for Business за финансиране на малките и средни предприятия /МСП/ в областта на индустриалната собственост с бюджет от 20 млн. евро. Целта на програмата е да се осигури по-голям достъп на предприятията до средствата за защита на тяхната индустриална собственост. В случая е предвидено помощта да се използва за регистрация на търговка марка в България или ЕС, както и на промишлен дизайн отново на национално или европейско ниво.