регистрация на търговска марка и промишлен дизайн

В началото на тази година се отвори нов прозорец по програмата Ideas Powered for Business за финансиране на малките и средни предприятия /МСП/ в областта на индустриалната собственост. Новият прозорец обхваща периода от 22 януари 2024 г. до 6 декември 2024 г. Целта на програмата е да се осигури по-голям достъп на предприятията до средствата за защита на тяхната индустриална собственост. С тази финансова помощ можете да регистрирате търговска марка в България или ЕС със значително по-малко разходи.

Регистрация на търговска марка - адвокат Виктория Досева

Пред всички предприемачи, рано или късно, се поставя въпросът за това трябва ли да се регистрира марка и има ли смисъл от нея. Препоръчително е отговорите на тези въпроси да се намерят още в началния етап на търговската дейност, за да се избегнат евентуални нелоялни търговски практики на конкурентите и дори понасянето на вреди върху името на бизнеса.