регистрация на търговска марка и промишлен дизайн

На 11.01.2021г. стартира програмата Ideas Powered for Business за финансиране на малките и средни предприятия /МСП/ в областта на индустриалната собственост с бюджет от 20 млн. евро. Целта на програмата е да се осигури по-голям достъп на предприятията до средствата за защита на тяхната индустриална собственост. В случая е предвидено помощта да се използва за регистрация на търговка марка в България или ЕС, както и на промишлен дизайн отново на национално или европейско ниво.

Регистрация на търговска марка - адвокат Виктория Досева

Пред всички предприемачи, рано или късно, се поставя въпросът за това трябва ли да се регистрира марка и има ли смисъл от нея. Препоръчително е отговорите на тези въпроси да се намерят още в началния етап на търговската дейност, за да се избегнат евентуални нелоялни търговски практики на конкурентите и дори понасянето на вреди върху името на бизнеса.