защита на купувача при неизпълнение на предварителен договор - адвокат Виктория Досева

Ако продавачът по предварителния договор прехвърли имота на друго лице, купувачът по предварителния договор може да атакува тази сделка и след това да придобие имота по съдебен ред.