Правата Ви като пътник, пътуващ от и/или до държава-членка на ЕС, се уреждат от Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година.
Вижте в статията с какви права разполагате в случай на отказан достъп до борда на самолета, закъснение и отмяна на полета съобразно посочения регламент.

защита на купувача при неизпълнение на предварителен договор - адвокат Виктория Досева

Ако продавачът по предварителния договор прехвърли имота на друго лице, купувачът по предварителния договор може да атакува тази сделка и след това да придобие имота по съдебен ред.