адвокат Виктория Досева

ЗА КАНТОРАТА

Кантората предлага пълно правно обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица в областта на гражданското право. Дейността ни е фокусирана върху сделките с недвижими имоти и строителен процес, гражданските и търговските сделки, търговското и дружественото право, интелектуалната собственост, застрахователното право и семейното и наследствено право. Осигуряваме процесуално представителство по дела в кръга на посочените области на практика.

Предоставяме вискокачествени правни услуги, основани на отлична теоретична подготовка и натрупан практически опит. Подходът към всеки един клиент е индивидуален и съобразен с неговите нужди и преследвани цели. Прилагаме креативност при търсенето на решения за Вашия проблем с цел постигане на оптимални и ефективни резултати.

Доверете ни се, за да Ви помогнем.

адв. Виктория Досева

ЗА КАНТОРАТА

Кантората предлага пълно правно обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица в областта на гражданското право. Дейността ни е фокусирана върху сделките с недвижими имоти и строителен процес, гражданските и търговските сделки, търговското и дружественото право, интелектуалната собственост, застрахователното право и семейното и наследствено право. Осигуряваме процесуално представителство по дела в кръга на посочените области на практика.

Предоставяме вискокачествени правни услуги, основани на отлична теоретична подготовка и натрупан практически опит. Подходът към всеки един клиент е индивидуален и съобразен с неговите нужди и преследвани цели. Прилагаме креативност при търсенето на решения за Вашия проблем с цел постигане на оптимални и ефективни резултати.

Доверете ни се, за да Ви помогнем.

адв. Виктория Досева

ФИЛОСОФИЯ

Философията, на която стъпваме е тази, която чертае нашите цели – отговорно упражняване на дейността и осигуряване на качествени правни услуги. Затова разчитаме на богатата теоретична подготовка, натрупания практически опит и личностните качества на екипа.

ПРИНЦИПИ

Основен принцип при осъществяване на нашата дейност е предоставянето на най-високо качество на юридически услуги на нашите клиенти. За да постигнем това, непрекъсното работим за повишаване и развиване на правната квалификация на екипа.

УСПЕХ

Успехът ни се определя от поставените ни от клиента цели. За да ги постигнем, комбинираме нашите знания и опит с индивидуалните нужди на всеки случай. По този начин намираме най-ефективното за казуса решение.

ЗАЩО ДА НИ СЕ ДОВЕРИТЕ?

КАЧЕСТВО

За да предоставим на клиентите си вискокачествени правни услуги, развиваме ежедневно натрупаните знания и умения като обогатяваме експертизата си в практикуваните сфери на дейност.

ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД

При решаването на проблема Ви подхождаме индивидуално съобразявайки стъпките на действие с Вашите цели и желания.

КРЕАТИВНОСТ

За постигане на оптимални резултати подхождаме с креативност към всеки казус като се стремим да намираме иновативни подходи за действие.